deutsch   englisch

Europe - Norway - 1981-90
A A AMiNo. 829
available quantity: 1
NORWEGEN - 1981 - V├Âgel
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 836
available quantity: 1
NORWEGEN - 1981 - Europa
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 856
available quantity: 4
NORWEGEN - 1982 - Freimarke: Bauwerke
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 859
available quantity: 7
NORWEGEN - 1982 - Freimarke: Bauwerke
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 862
available quantity: 1
NORWEGEN - 1982 - Bek├Ąmpfung der Tuberkulose
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 864
available quantity: 3
NORWEGEN - 1982 - Musikinstrumente
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,06 €
 
MiNo. 884
available quantity: 1
NORWEGEN - 1982 - V├Âgel
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 876
available quantity: 13
NORWEGEN - 1983 - Freimarke: Bauwerke
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 877
available quantity: 2
NORWEGEN - 1983 - Freimarke: Bauwerke
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 894 Do
available quantity: 1
NORWEGEN - 1983 - Weihnachten
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 906
available quantity: 1
NORWEGEN - 1984 - 100 Jahre Norweg. Gartenbaugesellschaft
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 916
available quantity: 1
NORWEGEN - 1984 - Weihnachten
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 929
available quantity: 1
NORWEGEN - 1985 - 100 Jahre Elektrizit├Ątsversorgung
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 934
available quantity: 1
NORWEGEN - 1985 - 200 Jahre Volksbibliothek
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,08 €
 
MiNo. 938 Dr
available quantity: 1
NORWEGEN - 1985 - Weihnachten
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 942
available quantity: 1
NORWEGEN - 1986 - Freimarke: Ziffernzeichnung mit Ornamenten
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 943
available quantity: 1
NORWEGEN - 1986 - Freimarke: Ziffernzeichnung mit Ornamenten
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 946
available quantity: 1
NORWEGEN - 1986 - Europa
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 949
available quantity: 1
NORWEGEN - 1986 - NORDEN: Partnerst├Ądte
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,10 €
 
MiNo. 963
available quantity: 12
NORWEGEN - 1987 - Freimarke: Ziffernzeichnung mit Ornamenten
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 964
available quantity: 4
NORWEGEN - 1987 - Freimarke: Ziffernzeichnung mit Ornamenten
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,08 €
 
MiNo. 974
available quantity: 1
NORWEGEN - 1987 - 100. Geburtstag von Fartein Valen
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 979
available quantity: 1
NORWEGEN - 1987 - Klassiker der norwegischen Malerei
Christian Krogh - Sturm auf See
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 1007
available quantity: 1
NORWEGEN - 1988 - Weihnachten
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 986
available quantity: 4
NORWEGEN - 1988 - Freimarken: Natur
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 988
available quantity: 1
NORWEGEN - 1988 - 100 Jahre Heilsarmee
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,08 €
 
MiNo. 991
available quantity: 1
NORWEGEN - 1988 - Pilze: Fichtenreizker
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 1009
available quantity: 1
NORWEGEN - 1989 - Freimarken: Natur
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,06 €
 
MiNo. 1010
available quantity: 4
NORWEGEN - 1989 - Freimarken: Natur
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 1012
available quantity: 1
NORWEGEN - 1989 - Pilze: Pfifferling
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 


Available stamps
Shopping cart
Positions: 0
Total: