deutsch   englisch

Europe - Denmark - 1913-47 (Christian X)
A A AMiNo. 271
available quantity: 1
D├äNEMARK - 1942 - Freimarken: K├Ânig Christian X.
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,10 €
 
MiNo. 289
available quantity: 2
DÄNEMARK - 1946 - Freimarken: Kleines Reichswappen
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 290
available quantity: 4
DÄNEMARK - 1946 - Freimarken: Kleines Reichswappen
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 
MiNo. 291
available quantity: 2
DÄNEMARK - 1946 - Freimarken: Kleines Reichswappen
gestempelt postfrisch Viererblock Falz postfrisch_ohne_Gummierung
0,05 €
 


Available stamps
Shopping cart
Positions: 0
Total: